Inredningsarkitekt

Inredningsarkitekt

 Som Inredningsarkitekt arbetar man med både ny-, till- och ombyggnad av både privata och kommersiella miljöer. Kontor, butiker, restauranger och bostäder är exempel på miljöer som inredningsarkitekter kan arbeta med. Inredningsarkitekten väljer färger, golv, textilier och möbler. Inredningsarkitekter gör skisser, ritningar och modeller och beräknar också vad det kommer att kosta att inreda en viss lokal. Eftersom kunder har olika ekonomiska ramar, måste inredningsarkitekt kunna anpassa inredningskostnader till kundens ekonomiska möjligheter, dvs hålla "taket" på budgeten, även om inredningslösningen bli i så fall kanske helt optimal (inte den bästa möjliga från estetiskt synpunkt).

Utbildning

Det finns olika vägar att gå för att bli inredningsarkitekt, t.ex kan man läsa kandidatutbildning (3 år på heltid) och sedan även masterprogrammet (2 år på heltid) i Inredningsarkitektur & möbelsesignKonstfacket, som är en konstnärlig högskola i Stockholm.

Alternativt kan man läsa på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg, där det finns en bred designutbildning med möjlighet att inrikta studierna mot rumsgestaltning och därigenom bli inredningsarkitekt.

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan, inom KKU, konst & kulturutbildningar, och hos privata utbildningsanordnare (där man själv betalar för sin utbildning och ofta samtidigt inte har rätt till Studiemedel från CSN; vi råder därför att noga kontrollera alla villkor innan man anmäler sig till en privat skola, för att i vissa fall måste man betala anmälningsavgift, som man sedan inte får tillbaka, även om man blir förhindrad i att utnyttja sin utbildningsplats).

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Estetiska programmet, inriktning Bild & formgivning>>, på Teknikprogrammet, inriktning Design & produktutveckling>> men man kan också läsa på Hantverksprogrammet, t.ex på inriktningen Textil design>> eller på inriktningen Övriga hantverk>> Motsvarande utbiIdningar kan finnas på Komvux, vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. Folkhögskolorna kan också ev erbjuda passande påbyggnadsutbildningar (på eftergymnasial nivå).

Du som är intresserad av det här yrket, kanske också viII kika på flera yrkespresentationer, t.ex på Dekoratör>>, Butikskommunikatör>>, Bildlärare>>, Konstnär>>, Konstterapeut>>, Trädgårdsdesigner>>, Textilingenjör>>, Rymddesigner>> och Illustratör>>

10 liknande yrke(n)