Butikskommunikatör

Butikskommunikatör

Butikskommunikatörer eller dekoratörer ansvarar för skyltning i affärsfönster. Med hjälp av färg, belysning och andra dekorationer, som till exempel en trädgren eller en cykel, skapas ett intressant, spännande eller roligt skyltfönster. Syftet med yrket är, förutom att skapa en snygg och trevlig atmosfär, att bidra till att försäljningen ökar och att butiken når sina mål. De kan även kallas för visual merchandiser.

Dekoratörer som arbetar i klädaffärer stryker kläderna som ska vara i skylten, väljer ut skyltdockor som kläs på och nålar fast kläderna så de sitter bra. De textar också prislapparna som ska finnas i skylten. För att omskyltningen ska gå fort krävs att man är väl förberedd. Dekoratören har en bild av hur fönstret ska se ut och vilka dekorationer och skyltar som behövs. Vilka varor som ska visas i skylten bestämmer inte dekoratören utan det kan till exempel en säljare i butiken göra.

Dekoratören arbetar också inne i butiken med att visa varorna på andra sätt än uppradade på vanliga hyllor, till exempel i korgar. Om det ska vara demonstration av någon speciell vara i butiken är det dekoratörens uppgift att göra i ordning en demonstrationsplats som väcker människors intresse.

Att texta, teckna och måla skyltar hör också till dekoratörens arbetsuppgifter. Att köpa in dekorationsmaterial kan ibland ingå i arbetet. Som dekoratör kan man antingen vara egen företagare, anställd av någon butikskedja eller arbeta på något varuhus.
Egna företagare har ofta kontrakt med flera affärer och skyltar med jämna mellanrum om deras skyltfönster.

Utbildning

Utbildningen ges på Universitet och Högskolor. Utbildning till butikskommunikatör kan också finnas inom yrkeshögskola.

Framtidsutsikter

Viljan att anlita dekoratörer hänger ofta samman med hur bra handeln går. Det är dock ganska få som kan försörja sig enbart som dekoratör och många kombinerar arbetet med andra sysslor. För att ha en bra utgångspunkt inför framtiden måste man som dekoratör vara mångsidig och ha ett brett arbetsfält.

Visste du att...?
På klockor som är för display (till salu) ställer man ofta visare på "tio över tio" eller på "tio i två" för då "ler" klockan (ser "glad ut") och folk blir mer benägna att köpa den klockan.

4 liknande yrke(n)