Demonstratör

Demonstratör

En demonstratör visar olika varor för att få kunderna intresserade av att köpa varan. Arbetet kräver att man är bra på att tala inför grupper, har lätt för att ta kontakt med människor och kan inge förtroende. Demonstratörer eller demonstratriser arbetar i butiker, köpcentra, varuhus eller på mässor. Vanligtvis åker de runt mellan olika ställen och visar varor. De kan vara anställda av en butikskedja, en varutillverkare, leverantör eller ett företag som är specialiserat på marknadsföring och att ordna demonstrationer och säljaktiviteter. Uppgiften är att få kunderna intresserade av att köpa en viss vara, vilket vanligen sker genom att demonstrera produkten i butiken eller köpcentret. De kan till exempel visa hur en ny dammtrasa fungerar eller erbjuda kunderna provsmakning av en ny sort ost. Demonstratörer är ofta strategiskt placerade mitt i butiken för att så många kunder/besökare som möjligt ska gå förbi och kan ta del av informationen och testa/provsmaka produkten.

Arbetet kräver att man kan det mesta om den vara man ska sälja och är beredd att svara på alla tänkbara frågor om produkten. Demonstratörer måste ofta packa upp varorna själva och ställa i ordning platsen för demonstrationen. Ibland ingår tunga lyft i arbetet. Andra uppgifter kan vara att delta i kampanjer och ordna säljaktiviteter.

Att tänka på
Körkort kan krävas för att kunna få anställning; detta pga man kan kunna förflytta sig mellan olika butiker och även hämta varorna för att sedan kunna demonstrera dem.
Tunga luft kan förekomma. Man kan också behöva stå under många timmar i följd. God fysik är därför ett krav i det här yrket.
Man måste vara beredd att jobba på de så kallade "obekväma arbetstider" såsom kvällar och helger.
Det kan vara svårt att få en heltidstjäns; ofta arbetar man på deltid eller "vid behov".

Utbildning

För att bli demonstratör krävs ingen formell utbildning, man lärs upp på arbetsplatsen. Ofta rekryteras personer som har någon form av butiksvana. Ibland söks också personer med tidigare säljerfarenhet. Grundläggande utbildning inom handelsområdet finns inom gymnasieskolan på det nationella Handels- och administrationsprogrammet. Reklam- och dekorationsutbildning för handeln finns på ett antal fristående skolor och även inom Yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Många företag har under senare år satsat på marknadsföring och säljaktiviteter, så kallad event marketing, vilket lett till fler arbetstillfällen för demonstratörer och butikskonsulenter. Goda fackkunskaper ökar möjligheterna att få jobb. Arbetsmöjligheterna varierar dock över landet och även mellan branscher.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

4 liknande yrke(n)