Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt

När en ny stadsdel växer fram behövs nya torg, grönområden och lekplatser. Landskapsarkitekten arbetar med att gestalta och planera den yttre miljön, medan arkitekten ansvarar för husets form och funktion.

Som landskapsarkitekt kan man arbeta med utformning, planering, utredning eller förvaltning eller flera delar tillsammans. Den som jobbar med utformning av utemiljön arbetar oftast på kontor. Arbetet går ut på att ta fram ritningar och modeller på bostads- och industriområden, gator, torg eller parker. En stor del av tiden går till att kommunicera med de personer som kommer att beröras av bygget av exempelvis ett bostadsområde. Landskapsarkitekten samlar in synpunkter och sammanställer dessa till ett förslag på hur bostadsområdet ska se ut.

Var god se även information om flera yrken: Landskapsingenjör>>Arkitekt>>, Trädgårdsarkitekt>>, Trädgårdsingenjör>>, Trädgårdsdesigner>>, Miljökonsult>> och Trädgårdsrådgivare/Trädgårdskonsulent>>.

Utbildning

Landskapsarkitektprogrammet är fem år lång /vid normal studietakt - dvs på heltid/. Man utbildas vid Lantbruksuniversitetet i Ultuna eller Alnarp. Båda tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).