Botaniker

Botaniker

Botaniker är experter på olika sorters växter. Vetenskapsområde "Botanik" omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. 

Förståelse för växterna är avgörande för mänsklighetens framtid eftersom växterna låter oss: livnära jordens befolkning, förstå grundläggande livsprocesser, ta fram nya mediciner och förstå miljöförändringar.

Yrkestitlar för utbildade botaniker varierar och kan t.ex vara "Naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen". Arbetsuppgifterna kan t.ex bestå av att handlägga olika typer av naturvårdsärenden enligt Miljöbalken. 

Man kan också forska om växter, skriva läroböcker och/eller undervisa om växter på högskolenivå. För mer info se http://gesneriasterna.se

Utbildning

Botaniker är ett akademiskt yrke, vilket innebär att man måste studera på högskolenivå. Oftast krävs det minst treårsstudier på heltid (för att uppnå kandidatexamen). Det är en stor fördel att fortsätta läsa på avancerad nivå och uppnå magister (ett års påbyggnadsutbildning) eller masterexamen (två års påbyggnadsutbildning efter utbildning på högskolan på grundnivå). Man kan sedan söka doktorandtjänst och skriva en doktorsavhandling. Efter det att man har disputerat (försvarat sin doktorsavhandlig med godkänt resultat) kan man söka tjänster som lektor eller docent på högskolor/universitet, där man kombinerar forsning med undervisning av blivande botaniker.

Liknande yrken
Växtskötare>>
Växtodlare>>
Hortonom>>
Arborist>>
Agronom>>
Trädgårdskonsulent>>
Växtfysiolog>>.

Se gärna även yrkespresentation Akademiker>>.

Temadag som kan hänföras till detta yrke:
Fascinerande-vaxters-dag - 18 maj.

Nyttiga länkar
http://gesneriasterna.se
www.botaniska.se