Landskapsingenjör

Landskapsingenjör

Landskapsingenjörer arbetar med att bygga och förvalta ”gröna miljöer” till exempel torg, parker, trädgårdar, lekparker, idrottsplatser samt anläggningar i anslutning till bostadsområden. Till gröna områden räknas även kyrkogårdar samt golfbanor.

Landskapsingenjörer arbetar med projektering och anläggning av nya gröna rum. De arbetar också med förvaltning, besiktning och skötsel. Besiktning av anläggningarna sker fortlöpande, ofta med fokus på trädens status och de trädvårdande insatser som kan vara nödvändiga.

Läs mer om yrket Ingenjör>>

Nyttiga länkar
www.lantmateriet.se

www.naturvetarna.se