Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekt använder sin kreativitet för att genom fysisk planering forma ett hållbart samhälle. 

Planeringsarkitekt har kunsaper och färdigheter inom skissning, målning, ritteknik med penna och med dator, modellbygge samt bör vara duktig på muntlig och skriftlig kommunikation. Hen kan också kunskaper om lagar som reglerar bland annat byggande, kulturella värden i vår miljö och hushållning med begränsade resurser. 

Utbildning

Utbildningen till planeringsarkitekt omfattar 180 högskolepoäng (3 årsstudier på heItid) och leder fram till en teknologie kandidatexamen. Det finns även möjlighet att bygga vidare med ytterligare 120 hp till en masterexamen.

Lilla ordboken
Skiss - ett utkast, en snabb schematisk återgifning (från antik grekiska σχ?διος – schedios, “'hastigt gjord, nonchalant'”, från σχεδι?ζω - schediazo, “'att göra något på rak arm'”) (ital. schizzo 'skiss'; 'stänk', 'smula'), inom arkitektur - en illustration.

5 liknande yrke(n)