Lantmästare

Lantmästare

Lantmästare är specialister på lantbruk. som bland annat kan jobba med att planera, leda och genomföra arbete inom lantbruket och angränsande områden men kan också ha arbetsledande befattningar på en mängd olika företag och i diverse olika organisationer, till exempel inom lantbrukssektorn, media, förädlingsindustrin, försäkringsbolag, banker eller konsultföretag.

Naturvetarna, fackförbunder för akademiker inom Naturvetenskap, räknar med att det finns drygt 2000 yrkesverksamma lantmästare i Sverige idag (maj 2016).

Många lantmästare driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. Andra arbetar med undervisning, rådgivning och marknadsföring på miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, inom biståndsarbete eller annat utlandsarbete och med ekonomi - på bokförings- och/eller konsultföretag. 

Utbildning

Lantmästarprogrammet som finns på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitetet - i Alnarp i Skåne (utanför Lund/Malmö) ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens jordbruksföretag.
Entreprenörskap och ekonomi går som en röd tråd genom utbildningen. Det betyder att du som Lantmästare kan arbeta som t.ex. arbetsledare, ekonom, företagare, driftledare, lärare, säljare eller rådgivare.

För mer information se www.naturvetarna.se