Verkstadsplåtslagare

Verkstadsplåtslagare

Som tunnplåtslagare jobbar du med lite tunnare plåtar som exempelvis fläkttrummor tillverkar du föremål och detaljer i tunnplåt. Industriplåtslagaren tar hand om de grövre plåtarna. Arbetet kan vara både manuellt och datorstyrt. Praktiskt handlag kombineras med sinne för form.

Arbetsuppgifter och arbetsmetoder varierar beroende på var man arbetar. Tunnplåtslagaren kan i sitt arbete utgå från en ritning och ett ritningsunderlag som beskriver föremålet eller detaljen som ska tillverkas. Ibland är instruktionerna utförliga, men ibland får man själv lösa uppgiften ("löses på plats"-metoden).

Traditionellt klipper eller skär man ut de plåtar som ska bearbetas manuellt med hjälp av mekaniska maskiner och ibland också med hjälp av en skärbrännare. I moderna anläggningar är tillverkningen till stora delar eller till och med helt datorstyrd. Storleken och formen på de plåtbitar som behöver tillverkas programmeras in i ett dataprogram, detta överförs sedan till en stansmaskin som klipper ut bitar i rätt storlek för eventuell vidare bearbetning.

Det kan vara en maskinställare eller produktionstekniker som skriver in måtten i dataprogrammet, men också tunnplåtslagaren. Vem som gör vad beror på respektive företags organisation. Utvecklingen går entydigt mot det hållet att plåtslagaren också tar mer och mer ansvar för programmeringsarbetet.

Därefter bockas plåten med olika bockmaskiner, som till exempel en kantpress, och eventuella hål borras. Bitarna svetsas ihop och ytorna kan sedan vid berov slipas, putsas och poleras med slip- och putsmaskiner.

Skiftarbete förekommer. 

Utbildning

Grundutbildning till tunnplåtslagare/industriplåtslagare finns inom gymnasieskolans Industritekniskaprogrammet (eller på Bygg- och anläggningsprogrammet). Grundutbildning och även påbyggnadsutbildning kan även finnas inom komvux. Vidareutbildning sker på arbetsplatsen.

Ibland kan innehav av truck-körkort ställas som krav för att få anställning.

6 liknande yrke(n)