Grovplåtslagare

Grovplåtslagare

Grovplåtslagare formar och monterar detaljer av grovplåt eller balkar. Det kan exempelvis gälla tillverkning och montering av stålkonstruktioner som byggnader, broar, arenor, tankar cisterner, tryckkärl, filter. Svetsning ingår nästan alltid i grovplåtslagarens arbete som vid industriell tillverkning också kan innebära programmering och övervakning av robotar.

Grovplåtslagare arbetar vid bygg- och anläggningsföretag och inom verkstadsindustrin.Flygplansplåtslagare kan exempelvis vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, inom flygvapnet eller flygindustrin.

Att kunna läsa ritningar är viktigt för grovplåtslagaren som skär eller klipper arbetsdetaljer ur plåtmaterialet efter ritning. Det ät även viktigt att ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet.

Utbildning

I gymnasieskolan finns lämplig utbildning inom det Industritekniska programmet. 

Många flygplansplåtslagare är utbildade plåtslagare som vidareutbildat sig till flygplansplåtslagare på arbetsplatsen.

Påbyggnadsutbildningar kan finnas som en yrkeshögskoleutbildning.

4 liknande yrke(n)