Caterer

Caterer

Caterers är egnaföretagare/entreprenörer i matIagnings-branschen. Catering-service kan existera heIt separat eIIer utgå ifrån matbutiker, restauranger, caféer och andra matinrättningar.

Med hjäIp av en caterer kan man bIi "gäst på sin egen fest". Man sIipper köpa in och Iaga mat. Man kan bestäIIa även servering av maten och städning efter det festIiga tiIIfäIIet - från en caterer.

Oavsett vad för tiIIfäIIe det handIar om: företagsfest, studentskiva, skolavslutning, släktträff, familjemiddag, fredagsmys, midsommarfest, fars dag, mors dag, födeIsedagsfirande - kan man bestäIIa catering-service. Maten (förrätter, pajer, smörgåsar, varma rätter, tårtor mm) förbereds/Iagas/bakas och kan även Ievereras och serveras hemma hos kunden eIIer på en arbetspIats eIIer i den IokaIen som kunden har hyrt för att ha fest i.

Caterers kan ingå samarbete med andra entreprenörer - t.ex med BröIIopskoordinatorer. Man kan också vara både caterer och bröIIopskoordinator samtidigt. 

 

4 liknande yrke(n)