Konstnärlig ledare

Konstnärlig ledare

Konstnärlig ledare är arbetsIedare för någon form av kreativ/konstnärIig verksamhet såsom t.ex en teater, konserthus, museum, festivaI (t.ex musikfestivaI, fiImfestivaI mm) eIIer för ett evenemang, som t.ex en fotoutstäIIning.

Utmaningen i att Iyckas med yrkesroIIen som konstnärIig Iedare Iigger bIand annat i att man behöver vara en mycket kreativ men samtidigt mycket ordningssam person för att kunna förena den fria (konstnärIiga) deIen med den administrativa/ekonomiska deIen av verksamheten.

Nyttiga länkar
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen.

Visste du att...?
Konstnärsnämnden hjälper konstnärer utvecklas inom sitt område, bland annat genom att förmedla stipendier och bidrag.

6 liknande yrke(n)