Hotellmanager

Hotellmanager

Besöksnäringen är morgondagens bransch!

Hotellmanagers har ledande befattningar inom t.ex hotell, turistbyrå, kongresscenter, event byrå, olika upplevelseföretag mm. Möjliga yrkesroller kan vara receptions-, konferens-, boknings eller hotellchef, teamleader, destinationsutvecklare, turistinformatör och mycket mer. 

Lämpliga utbildningar för en blivande hotellmanager kan finnas inom Yrkeshögskolan. En YH -Utbildning i hotellmanagement sträcker sig ofta över fyra terminer, två år. Första terminen är ofta teoretisk med kurser i bl.a. branschkunskap hotell, besöksnäring, turism och omvärldskunskap, kommunikation och värdskap, branschengelska, hållbar utveckling, miljö och säkerhet. Kurserna ger de studerande en kunskapsbas att bygga vidare på. Följande tre terminer fokuserar ofta på mer specifika delområden såsom t.ex företagsekonomi i besöksnäringen, organisation och ledarskap, arbetsrätt och affärsjuridik samt Service Management. Detta tillsammans med LIA* perioder ger de studerande en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett värdefulla nätverkskontakter.

*LIA = Lärande i Arbete (en sort praktik); begreppet LIA används i första hand när man pratar om en Yrkeshögskoleutbildning.

1 liknande yrke(n)