Flygplatschef

Flygplatschef

Flygplatschef kan också kallas för verksamhetsansvarig för en flygplats. Som flygplatschef har man stora möjligheter att utveckla verksamheten, reguljärflyget såväl som flygtrafik kopplat till besöksnäringen.

I uppdraget som flygplatschef/verksamhetsansvarig ansvarar man för driften och ledningen av flygplatsen och rapporterar direkt till VD. I tjänsten som flygplatschef/verksamhetsansvarig kan det innefattas även att man är befattningshavare med ansvar för säkerhet vid ATS (tornchef).

En flygplatschef ansvarar ganska ofta även för att marknadsföra, utveckla och förstärka flygverksamheten i syfte att öka antalet passagerare och flygrörelser.

Viktiga egenskaper för en flygplatschef är att hen är en duktigt och entusiastisk ledare som vill utveckla sina medarbetare och flygplatsen och dess olika verksamheter. Stresstålighet samt god förmåga att fatta beslut i pressade situationer, administrativ erfarenhet och kunskaper i och erfarenhet av personalhantering och personalledning är andra mycket viktiga egenskaper.

Säkerhetsprövning görs innan anställningen som flygplatschef.

Utbildning

Flygplatschef är en sort Verkställande Direktör>> men tjänster som flygplatschef kräver även godkännande av Transportstyrelsen, vilket betyder att för att kunna få arbete som flygplatschef ska man ha en av Transportstyrelsen godkänd utbildning som överensstämmer med kraven i Transportstyrelsens författningssamling. Exempel på utbildning som skulle kunna bli godkänd av Transportstyrelsen för den som söker jobbet som Flygplatschef är Civilekonomutbildning. Läs om yrket Civilekonom här>>

Arbetsuppgifterna för flygpaltschef kan även innefatta operativ tjänstgöring i tornet (AFIS) och flygpltatschef måste i så fall även uppfylla Transportstyrelsens medicinska krav för medicinskt intyg klass 2 samt Transportstyrelsens registerkontroll för elevtillstånd /behörighetsbevis AFIS.

Erfarenheter inom flygbranschen, behörighetsbevis AFIS, C-körkort (för lastbil) och att man har utbildning och erfarenhet som flygplatsbrandman eller brandman är ofta mycket meriterande när man söker jobb som flygplatschef.