Enhetschef

Enhetschef

Enhetschefer arbetar inom olika företag och organisationer, inom kommuner och på oIika Myndigheter.

Ta deI av informationen om yrket "Enhetschef inom SociaIomsorg" - här>>

Se en videofiIm om yrket "Enhetschef på Trafikverket" - här>>