Eventkoordinator

Eventkoordinator

Eventbranschen är ganska bred och man kan bland annat arbeta med publika evenemang, marknadsföring och varumärken, eventmarketing, brand experience, försäljning, mässor, idrottsevenemang, möten och konferenser, konserter och klubbar, tv-produktioner, eventdesigner eller som utvecklare inom upplevelseindustrin.

Eventkoordinatorer (som på engelska kan kallas för the captain of the event ) arbetar med diverse olika aspekter av det som kallas "event". De jobbar ofta som projektansvariga inom upplevelseindustrin för exempelvis festivaler, idrotts- och sportevenemang, eventbyråer, mässor, konvent, kongresser, reklam, media, nöjesindustrin, med destinationsutveckling och på eventavdelningar på företag och hos kommuner. Många eventkoordinatorer är egnaföretagare.

Eventkoordinatorer kan också kallas för eventproducenter, eventmanagers, >>projektledare eller eventarrangörer. Man kan i vissa fall kombinera arbetsuppgifter som eventkoordinator och som eventtekniker>>.

Utbildning

Utbildning till Eventkoordinator kan finnas inom Yrkeshögskolan, se utbildningsutbud på yhguiden.

Även andra utbildningar som t.ex "Koordinator inom besöksnääringen" kan vara en passande utbiIdning för att kunna bli anställd som eventkoordinator.

Väljer man att som eventkoordinator starta eget företag, bestämmer man själv vilken utbidning man behöver ha för att kunna skaffa betalande kunder och få ekonomisk bäring i verksamheten/företaget. 

Liknande yrken
Artistagent/manager>>
Sportagent>>
Koordinator>>
Teamledare>>
Eventtekniker>>
Scenarbetare>>
Scenograf>>
Kulturvetare>>
Kulturkommunikatör>>.

Nyttiga länkar
www.gratisfestival.se

3 liknande yrke(n)