Eventkoordinator

Eventkoordinator

Eventbranschen är ganska bred och man kan bland annat arbeta med publika evenemang, marknadsföring och varumärken, eventmarketing, brand experience, försäljning, mässor, idrottsevenemang, möten och konferenser, konserter och klubbar, tv-produktioner, eventdesigner eller som utvecklare inom upplevelseindustrin.

Eventkoordinatorer arbetar med diverse olika aspekter av det som kallas "event". De jobbar ofta som projektansvariga inom upplevelseindustrin för exempelvis festivaler, idrotts- och sportevenemang, eventbyråer, mässor, konvent, kongresser, reklam, media, nöjesindustrin, med destinationsutveckling och på eventavdelningar på företag och hos kommuner.

Eventkoordinatorer kan också kallas för eventproducenter, eventmanagers, projektledare eller eventarrangörer.

Utbildning

Utbildning till Eventkoordinator kan finnas inom Yrkeshögskolan, se mer på yhguiden.

Även andra utbildningar som t.ex "Koordinator inom besöksnääringen" kan vara en passande utbiIdning för att kunna bli anställd som eventkoordinator.

Väljer man att som eventkoordinator starta eget företag, bestämmer man själv vilken utbidning som man behöver ha för att kunna attragera kunder och få ekonomisk bäring i verksamheten/företaget.