Bloggare

Bloggare

Bloggare är ett relativt nytt yrke i Sverige och det finns inte många personer som kan försörja sig enbart som bloggare. Vanligtvis kommer inkomsterna för en bloggare från reklamannonser som publiceras i bloggen eller så tar bloggaren betalt från de företag som hen rekommenderar till sina följare. 

Som bloggare kan man också ha sponsorer som betalar för att de anser att bloggaren gör värdefulla samhällsinsatser.

Det krävs ingen speciell utbildning för att börja skriva en blogg. Det är dock fördelaktigt att man har kunskaper inom vissa kunskapsområden bland annat i retorik och inom fotografering.

Bloggar brukar oftast ha en inriktning. De "nischar sig" mot t.ex mode (modebloggar), föräldraskap (mamma- och pappabloggar), matIagnings-, rese/hoteII/turism och livsstilsbloggar är bara några exempeI på viIka inriktningar som bIoggar kan ha.

Se exempel:
en blogg som handlar om studier och arbetsmarknaden här>>
och en bIogg Vägen ut!>>
samt en vårdbIogg på www.1177.se - här>> är snabbIänk.