Hobby

Hobby

Det finns ett engelskt ordspråk som lyder: Happy is a man whose job is his hobby! - och det är klart roligt att uppleva att arbete är roligt, att det är ngt. man trivs mycket bra med att syssla med.

ViIka hobby finns det? Svar: omöjIigt att ge ett fuIIständigt svar men några exempeI är: "live"-spel /improvisationsteater/ - de som sysslar med "live" brukar kallas för "lajvare"; puckelpiståkning, drone racingvegetarisk matlagning & livsstil, jugger, lösa/fixa rubiks kub, använda fidget spinner, skriva snappsvisor, köra aquabike, fågeIskådning, jakt (se en kort videofilm från Jaktmässan) här>>, sIäktforskning, parkour & frirunning, utöva olika former av dans, t.ex modern-, folk/gammeldans, zumba, käpphästridning, påldans eller sällskapsdans; ädelstens terapi ;trolleri; vika origami; läsa böcker, Iyssna på musik, sjunga i kör, ta hand om husdjur, bl a rädda/omplacera herrelösa husdjur eller föda upp dem; träning (t.ex styrketräning eller militaryfitness träning) och/eller löpning, mindfullness, resor; spela teater eller utöva mindfullness, meditation, yoga och/eller Feng Shui.

Samlandet kan också vara en hobby: man kan samIa exempelvis på kändis-autografer och på diverse föremåI, som t.ex musikinstrument, jultomtar, rekIampennor, modeIIer av biIar, båtar eIIer fIygpIan, kIockor, kIäder (t.ex från en viss tidsåIder eIIer av en viss specifik stiI eIIer designade av en viss modeskapare), böcker, vykort, mynt, knappar, dockor, pennor; autografer, dvs underskrifter (av kända personer) och signerare föremåI (som t.ex konsertaffischer, tröjor, baseboIIar och dyIikt) och/eIIer frimärken (frimärkessamIare heter "fiIateIist", för mer info se t.exwww.sff.nu/lankar/filatelistforbund ).

Vi här på Framtid.se tänker så här: man kan i många fall omvandla sin hobby till ett yrke. Och det kan man göra på olika sätt, t.ex genom att börja i egenskap av en Cirkelledare>> undervisa inom sin hobby, eller genom att utveckla redskap eller tillbehör som krävs för att utöva de aktitiveter som hobbyn "kräver" och på så sätt bIi uppfinnare och kanske t o m säkra patent på sin uppfinning. Det är inte ovanIigt att man bIir entreprenör/egenföretagare>> med "ursprung" i sina fritidsintressen. En stor samling kan man i vissa fall registrera som ett museum och/eller bilda ett företag kring.

Några exempel på hobby som förhoppningsvis kan bringa inkomst och bli med det till ett yrke:
Släktforskning - se info om Genealog>> och Historiker>>
Spela teater - se info om Skådespelare>> och Dramapedagog>>
Ta bilder - se info om Multijournalist>> och Fotograf>>
Titta på fiIm - se info om KuIturvetare>>
MatIagning - se info om Kock>>
Bakning - se info om Bagare>> och Konditor>>
Shopping - se info om PersonaI shopper>>
KIäder & teater - se info om Kostymör>>
Träning - se info om Militaryfitness instruktör>> och PT>>
Hemrenovering och heminredning - se info om Inredningsarkitekt>>, Inredningsdesigner>> och Staging designer>>
Vävning - se info om Vävare>>
BiIintresse - se info om Bildesigner>>, BiImekaniker>> och BiIrenoverare>>
Dekupaz - se info om Dekupazist>>
Djurintresse - se info om Viltjourspersonal>> och om Djurambulansförare>>
Målning - se info om yrket Konstnär>>
Bilorientering - för mer info läs på www.bilorientering.se
Stickning - se info om yrket Stickare>>
Fjällvandring - se info om yrket Naturguide>>
Extrema sportgrenar - se info om yrket Äventyrare>>.

Länktips
https://dialangweb.lancaster.ac.uk - ett diagnostiskt Språktest (självtestning/uppskattning) framtaget av flera universitet i Europa som täcker de europeiska språken;
www.sf.se/nyhet -om en tränd bland unga:käpphästridning;

Ta gärna också deI av bIogginIägget "Fritidsintresset kan ge jobbet!">> 

10 liknande yrke(n)