Autodidakt

Autodidakt

En autodidakt är en självlärd person.

Ordet härstammar från grekiskans autos ('själv') och didaskein ('lära', 'undervisa'), och Autodidaktik betyder alltså 'självlärdhet'.

Anledningar till varför man inte går en traditionell skolundervisning kan vara olika: det kan vara så att undervisning just i det ämnet/kunskapsområde inte går att hitta eller så kan man kanske inte delta i undervisningen, t.ex pga man inte har råd, tid eller att man inte får utbildningsplats (t.ex om man är obehörig eller har för låga betyg).

En annan anledning kan vara att man tycker att den traditionella undervisningen inte passar ens egen uppfattning om hur undervisning bör bedrivas.

Självstudier kan man genomföra på olika sätt och under längre eller kortare perioder i sitt liv. De vanligaste sätten att bedriva självstudier är genom att läsa böcker, dagböcker eller information på Internet bl a på olika bloggar, och också genom kommunikation med smarta människor som kan lära ut något som man vill lära sig. Inom vissa kunskapsområden (t.ex inom Hantverk - behöver man också öva mycket).

Det finns ett antal kända personer genom historien, som var, i alla fall till en viss del, autodidakter. Ett av exemplen är fiskarson från norra Ryssland som inte fick gå i skoIan* innan han fyllde 19 år Michail Lomonosov (född år 1711- avled år 1765) som uppnådde stora framgångar inom flera olika vetenskaper och kunskapsområden (bl a inom naturvetenskap/kemi, historia, konst och litteratur/poesi).

Michails far var en fattig fiskare och tyckte att sonen borde i princip endast lära sig att fiska och utföra enklare sysslor på bondgården. Han förbjöd därför sonen att gå i skola eller att ens försöka lära sig att läsa. Trots faderns hårda motstånd lärde sig Michail att läsa (med viss hjälp av byns präst) och sedan, tack vare sin stora naturbegåvning samt mycket stark vilja, uppnådde utomordentliga framgångar inom flera olika vetenskapsområden, bl a blev Michail Lomonosov år 1755 grundaren till Universitetet i Moskva (Rysslands huvudstad).
M.Lomonosov hade också en stark konstnärlig ådra och brukar ibland även kallas för "ryska mosaikens fader". För övrigt bidrog han mycket inom diverse olika vetenskaps- och kuIturområden såsom astronomi, geoIogi, historia, kemi och språk.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/reportage/plugga-smartare
www.gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik
www.matteboken.se - mattekurser, upplagda för repetition och självstudier.

1 liknande yrke(n)