Copywriter

Copywriter

Som copywriter jobbar du med idéer och texter i reklam. Du ska kunna formulera dig intresseväckande så att folk tar till sig budskapet, oavsett om det handlar om att sälja en idé, en vara eller en tjänst. Som copywriter arbetar du på en reklambyrå. En viktig del av jobbet som copywriter är att göra research, att samla in bakgrundsmaterial och fakta.

En copywriter jobbar med idéer och texter i kommunikations- och informationsmaterial. Det är ett arbete som kräver att man kan formulera sig intresseväckande och medryckande så att folk tar till sig budskapet, oavsett om det handlar om att sälja en idé, en vara eller en tjänst.

Som copywriter arbetar man ofta på en kommunikationsbyrå. Man kan också arbeta på interna reklamavdelningar/inhouse på stora företag och i organisationer.

En copywriter arbetar ofta i grupp med olika projekt och uppdrag tillsammans med bland annat en art director (AD) och en projektledare. Var och en i projektgruppen svarar för olika delar av den planerade produkten. Projektledaren har det ekonomiska ansvaret och håller i kontakterna med kunden. ADn jobbar med bildidéer och copywritern arbetar med textförslag anpassade till olika medier.

Utbildning

Utbildningsbakgrunden för copywriters varierar. Krav på högskoleutbildning, yrkeshögskola eller fristående skola blir allt vanligare.

Framtidsutsikter

Kommunikationsbranschen är känslig för svängningar i konjunkturen.
En copywriter behöver kunna skriva för olika medier som utnyttjas parallellt, till exempel tryckt material, internet, radio och tv.

Reklammarknaden har blivit mer internationell vilket betyder att kommunikationsbyråerna har fått fler uppdrag men har också lett till att konkurrensen har hårdnat och att kompetenskraven höjts. Samtidigt blir det vanligare att copywriters även jobbar med utlandsuppdrag.