Filmyrken

Filmyrken

Det finns ett stort antaI yrken som på ett eIIer annat sätt deItar i en fiImproduktion, däribIand first assistant director (FAD>>), secont assistant director (SAD>>), platschef, scripta, runner, produktionskoordinator, B-fotograf, C-fotograf, kameraassistent, passare, ljudtekniker, ljussättare, postproduktionskoordinator, Digital Imaging Technician (DIT>>), maskör, kostymör och attributör/rekvisitör.

För närvarande presenterar vi på www.framtid.se följade yrken, som helt eller delvis är att betrakta som "filmyrken":

Produktionsledare inom film och reklam>>

Statist>>

Manusförfattare>>

Producent>>

Filmregissör>>

Storyboard artist>>

Scripta>>

Skådespelare>>

Fotograf>>

B-fotograf>>

Filmfotograf>>

Filmklippare>>

Ljudtekniker>>

Ljussättare>>

Trampare>>

Ljustekniker>>

Biografyrken>>

Filmrecensent>> (kulturkritiker/filmkritiker)

Postproduktionskoordinator>>

DigitaI Imaging Technician>>

Marknadsförare>> 

Det finns också ett antal andra yrken som i viss mån också kan betraktas (i alla fall delvis) som "filmyrken", t.ex Patinör>>, Maskör>>, Kostymör>> och Attributmakare>>.

Några förkortningar som ofta används inom filmyrken:

DoP = Director of Photography (svenska motsvarighet: A-foto eller chefsfotograf)

FAD = First Assistant Director

SAD = Second Assistant Director

DIT = Digital Imaging Technician

AP = Associate Producer

PM = Production Manager

1st AC = First Assistant Camera eller Focus Puller (på svenska: B-foto)

2nd AC = Second Assistant Camera eller Clapper (på svenska: C-foto).

Utbildning

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Estetiska programmet, inriktningar Teater>>, Estetik och media>> och Bild- och formgivning>> samt på Humanistiska programmet, inriktning Kultur>>
Passande utbildningar kan finnas inom folkhögskola och yrkeshögskolan samt på högskolor/universitet.

Vill du göra praktik på SVT, Sveriges Television, var god se information på https://kundo.se/org/svt-tittarservice
För mer information se www.filminstitutet.se och http://filmtvp.se