Kostymör

Kostymör

Som kostymör blir ditt arbete att ansvara för scenografi och kostym inför och under teatraliska elIer inför fiImproduktioner.Kostymör arbetar oftast på teater eIIer anstäIIs för att infå i ett team-produktiolnsfilm, men kan även arbeta på skoIor: kuIturskoIor och gymnasieskoIor som erbjuder estetiska utbiIdningar med inriktning "teater".

Kostymörer arbetar mest med att se tiII att skådespeIare är "rätt kIädda" under föreställningen, dvs att kostym finns som är reIevanta och passar de skådespeIare som använder dem, men ingår ofta också i ett arbetslag med varierande arbetsuppgifter där den sociala kompetens och förmåga att leda projekt (och i falI man jobbar på en skoIa, även förmåga att Ieda elevers utveckling och lärande framåt) är av yttersta vikt. 

För att trivas i rolIen som kostymör behöver man, förutom att vara konsnärligt lagt (ha välutvecklad känsla för färg och form), även vara en flexibel, nyfiken och engagerad person samt en effektiv och kreativ problemlösare som har lätt för att förstå sitt uppdrag ur ett helhetsperspektiv. Du bör kunna planera, organisera och utvärdera din och arbetslagets måluppfyllelse. Du bör också kunna ta egna initiativ och ha förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt med både skådespelare, regissören och övriga kollegor. 

Nyttiga länkar
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen;
www.filmarbetarutbildningen.se - "yrkesporträtt" (möt en yrkesverksam Kostymör inom filmbranschen);
www.ungaklara.se - en teater i barns och ungas tjänst.

7 liknande yrke(n)