Animatör

Animatör

Animatörer arbetar med animerad film.

En animatör behöver skaffa sig bred kunskap om animation, både i analoga tekniker så som cut-out och stop motion så väl som inom digital animation.

Hen måste också lära sig behärska animationens hantverk och grunder samt helst även lära sig hur man planerar och driver ett animationsprojekt från idé till färdig film.

Exempel på en animerad film (längd 3 min 5 sek) finns att se här>>.

Var god se även information om yrken: Projektledare>>Fotograf>>, Etisk konstförfalskare>>, Filmyrken>>Illustratör>>, Tecknare>>, Bildkonstnär>> och Bildlärare>>.

Det finns mer relevant information i ämnet bland annat på följande hemsidor:
https://en.wikipedia.org
och
Animationsbloggen.