Animatör

Animatör

Animatörer arbetar med animerad film.

En animatör behöver skaffa sig bred kunskap om animation, både i analoga tekniker så som cut-out och stop motion så väl som digital animation och måste lära sig behärska animationens hantverk och grunder samt helst även lära sig hur man planerar och driver ett animationsprojekt från idé till färdig film.
Det finns mer info bl a på:
https://en.wikipedia.org
och
Animationsbloggen.