Bildbehandlare

Bildbehandlare

Som bildbehandlare arbetar du digitalt med de moment som ingår inom postproduktion av fotografisk bild; som bildbehandling, retusch, och tryckanpassning. Du har ett nära samarbete med fotografer och andra uppdragsgivare.

Bildbehandlarna är specialister i att vidareförädla det fotografi som praktiskt utförs av fotograferna och sedan hanteras av reklambyråer, redaktioner och andra mediaaktörer. Utan bildbehandlarna kan inte många av de idéer, publika ambitioner och möjligheter förverkligas.
Bildbehandlare arbetar oftast helt digitalt i samtliga arbetsmoment med postproduktion av främst fotografisk bild.

Olika delar inom yrket bildbehandlare:
- Bildbehandling innebär att anpassa en bild efter dess användningsområde i allt från känsla till storlek och presentation.
Retusch innebär att med stor noggrannhet göra om eller lägga till/dra ifrån element i en bild så att den blir i enlighet med vad uppdragsgivaren önskar.

-Tryckanpassning innebär att göra bildfiler tryckbara, det vill säga att anpassa bland annat så att färgerna blir så lika orginalbilden som möjligt.
Provtryck innebär att man simulerar tryckpressens resultat med hjälp av bläckstråleskrivare och speciell programvara.
Bildrestaurering innebär att bildbehandlaren "räddar" gammalt fotografiskt material som håller på att förstöras. Ingen fotografisk bild är tänk att hålla för evigt!

- Digital logistik och digitala arbetsflöden innebär att bygga upp rationella flöden för hantering av material.

Som biIdbehandIare kan man vara anstäIId eIIer agera i egenskap av egenföretagare/entreprenör

Utbildning

Bra grundutbiIdning finns på gymnasieskoIans Estetiska programmet, inritkningar BiId och formgivning>> och Estetik och Media>>  Eftergymnasiai utbiIdning kan finnas inom YrkeshögskoIan.

Utbildning

Kika gärna på yrkespresentationer av yrken som tillhör den grafiska branschen.