Fotograf

Fotograf

En fotograf måste vara intresserad av bildkomposition och bildkommunikation. Dessutom krävs tekniskt kunnande. Kameran är fotografens redskap för att berätta en historia, förmedla en känsla eller dokumentera en händelse.

Den tekniska utvecklingen har förändrat fotografens yrke yrke i hög grad de senaste åren. Idag sker i stort sett all fotografering med digitala fotosystem. Det betyder att en allt större del av fotografens arbete äger rum på datorn, och att gedigna kunskaper i olika bildbehandlingsprogram blir helt nödvändiga. Många fotografer är idag auktoriserade för att kunna leverera digitala bilder optimerade för det media det ska publiceras i. Fotografen gör idag en stor del av det trycktekniska arbetet på vägen mot en vältryckt trycksak eller tidning. Webbpublicering kräver gedigen kunskap om mediet och dess teknik.

Även goda kunskaper i bildkommunikation och marknadskommunikation samt i juridik (och framförallt i upphovsrätt) kan vara en värdefull merit för en fotograf.

Det blir också allt viktigare för fotografer att förstå hur beställaren av en bild tänker, vilka önskemål som kan finnas, till exempel hur bild och text ska samspela. Dessutom är det viktigt att behärska tekniken för att på det sättet kunna producera bilder snabbare och effektivare.

Fysiskt krävs att du har god syn och normalt färgseende. Fotografen behöver också ha god social kompetens och förmåga att få kontakt med människor, fånga deras uppmärksamhet och få dem att slappna av.

Eftersom fotografer skapar starka visuella uttryck (för olika typer av uppdragsgivare och i olika medieformer) kan de kallas även för visuella kommunikatörer.

Se gärna även fler yrkespresentationer, förslagsvis i första hand: Videoreporter>>Visuell grafisk kommunikatör>>, Redigerare>>, Produktionsledare inom film och reklam>>, Marknadskommunikatör>>Pressfotograf>>, B-fotograf>>, Naturfotograf>>, Bröllopsfotograf>>, Filmfotograf>>, Polisfotograf>> och Skolfotograf>>.

Utbildning

Göteborgs universitet har Fotografprogrammet, en kandidatutbildning på tre år. Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper i fotografi motsvarande grundläggande fotografutbildning. Urval till utbildningen görs på grundval av insända arbetsprover och intervju. Där finns också en påbyggnadsutbildning omfattande två år som leder fram till en magisterexamen.

Bildjournalistprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall vänder sig till den som redan har en grundläggande utbildning i foto/film.

Sökande till Institutionen för konst på Konstfack i Stockholm kan välja foto som inriktning.

Fotoutbildning för film/TV/video finns inom Stockholms Dramatiska Högskola. Inom Göteborgs universitet finns Filmprogrammet. Båda utbildningarna är på tre år. Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs. Urval av elever sker genom arbetsprov och tester.

Inom Yrkeshögskolan kan det finnas eftergymnasiala utbildningar inom området. Läs mer på YrkeshögskoleGuiden.

Framtidsutsikter

Fotografyrket kännetecknas av stor konkurrens, både vad gäller utbildning och arbete. Fotografen måste vara beredd på att hela tiden utbilda sig vidare, det här är en bransch i snabb förändring. Yrket har stor genomströmning, vilket betyder att många slutar bara efter några år. Många går vidare till andra arbetsuppgifter och blir till exempel bildchefer eller redigerare på en tidning. Många stillbildsfotografer övergår allt mer till video i olika former, det kan vara företagsfilm, reklam eller reportage.

Yrkesporträtt
Se 4 min 12 sek lång film om Marie>>, som jobbar som en Kommersiell fotograf.

Arbetsplatser
Forografer kan arbeta på diverse olika arbetsplatser, ex. inom Polisen - som Polisfotograf eller inom Migrationsverket - som Fotograf/filmare på kommunikationsavdelningen. Många fotografer är egna företagare (frilansande, eller konsulter) eller har fotografi som extrajobb vid sidan av en annan sysselsättning.

Visste du att...?
Den äldsta bevarade fotobilden togs av fransmannen Joseph Nicéphore Niépce och föreställde utsikten från hans arbetsrum i huset nära Chalon-sur-Saone. Kameran, med vilken bilden togs, hade tillverkats av Charles Chevalier i Paris. Exponeringstiden var 8 timmar. Året var 1826.

Länktips
https://utbildning.gu.se/program - info om Konstnärlig kandidatprogram i fotografi på Göteborgs Universitet;
https://utbildning.gu.se/program/program - info om Konstnärlig masterprogram i fotografi på GU;
www.lu.se/lubas - info om Konstnärlig kandidatprogram i fri konst på Lunds Universitet;
www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/filmfoto_kandidat - info om utb. på Stockholms Dramatiska högskola;
www.filmarbetarutbildningen.se
www.svd.se/en-oversyn-av-fotografin

11 liknande yrke(n)