Filmfotograf

Filmfotograf

Film-, TV- och videofotografer arbetar med bland annat spelfilm, informationsfilm och reklamfilm. Behovet av filmfotografer växer på grund av att allt mer kommunikation sker med hjälp av rörliga bilder inom industri, institutioner och sjukhus. Fler TV-kanaler och filmkanaler på Internet samt användningen av rörliga bilder i andra multimediala sammanhang bidrar också till denna utveckling.

Vid inspelningen av en spelfilm är det filmfotografen som jobbar närmast regissören och därmed har del i ansvaret för hela produktionen, så att till exempel tidsramar och budget följs. Varje tagning måste planeras i detalj vad gäller kameravinklar, ljus, scenografi, rekvisita med mera. Filmfotografen är även samordnare och arbetsledare. Som filmfotograf kan man även vara förlagd en längre tid på en inspelningsplats, till exempel vid en dramaproduktion, och vara en del av ett stort inspelningsteam. Beroende på projektets storlek har filmfotografen en eller flera ytterligare filmfotografer till sin hjälp. B-, eller C-fotograf kallas den som sköter de mer praktiska detaljerna som montering av kamerautrustning och byte av objektiv. I de fall som man fortfarande spelar in på filmremsa behövs även någon som laddar filmen i kassetter. Själva filmandet delas ofta upp mellan A- och B-fotografen.

Passare kallas den person som sköter kamerans förflyttning, när den till exempel är monterad på en kran eller en vagn som går på räls. Det finns filmfotografer som själva har totalansvaret för hela filmproduktionen - även manus och regi. Dessa kallas rätt och slätt för filmare.

Utbildning

En del folkhögskolor, studieförbund och fristående skolor har utbildningar i produktion av film och TV på olika nivåer. Ibland kan en sådan utbildning vara en bra grund för att söka vidare till någon högskoleutbildning. Inom Yrkeshögskolan, YH, kan det också finnas yrkesinriktade utbildningar. De är oftast tvååriga. Läs mer på Yrkeshögskoleguiden.se.

Framtidsutsikter

Det är ovanligt att man direkt efter avslutad utbildning får jobb som film/TV-fotograf. Ofta måste man börja som assistent åt en fotograf. Arbetsgivarna inom området blir allt fler, i Sverige finns fler än 300 produktionsbolag för film, tv och rörlig bild.

Nyttiga länkar
http://filmvast.se - hemsidan för "Film i Väst";
www.filmarbetarutbildningen.se

6 liknande yrke(n)