Filmklippare

Filmklippare

Filmklippare/redigerare ställer samman bilder och ljud till en färdig film. Det är ett konstnärligt arbete som kräver sinne för färg och form men också förmåga att tolka vad en bild eller scen betyder. Den dominerande metoden för att redigera film är digital redigering. Underlaget kan vara film eller video som digitaliseras före redigeringen, eller material som från början är inspelat digitalt.

Filmklipparen genomför redigeringsarbetet i en dator där bilder och sekvenser läggs samman längs en tidslinje. Arbetet börjar med att man går igenom och sorterar inspelat material. Därefter görs först en grovklippning och sedan justeringar så att det scen för scen bildas en ny helhet. I datorn finns också möjlighet att manipulera bilderna och att skapa effekter av olika slag. I enklare produktioner ansvarar redigeraren även för att bestämma ljudet i filmen, det vill säga anpassa ljudet från inspelningen och eventuella ljudillustrationer till bilderna.

Den fortsatta processen från klippning till färdig film påverkas bland annat av hur det är tänkt att filmen ska distribueras. Informationen om vilket inspelat material som ska ligga på vilket ställe i filmen kan föras över till videoband, 35mm-film eller ett filformat på internet allt efter behov.

Utbildning

Många filmklippare/redigerare är internt utbildade vid filmföretag och inom televisionen.

Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan, läs mer på YrkeshögskoleGuiden.

Framtidsutsikter

Datortekniken fortsätter att utvecklas inom området. Det har bland annat fått till följd att uppdelningen i film och videoteknik är på väg att försvinna. Specialisering sker istället inom ett område, till exempel dramaproduktion/spelfilm, dokumentärer, musikproduktion eller reklamfilm.

Arbetsmarknaden för professionellt utbildade redigerare bedöms som hygglig, i synnerhet för dem som är specialiserade. Efterarbetet vid film och videoinspelningar blir allt mer prioriterat.

Nyttiga länkar
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen;
http://filmvast.se - hemsidan för "Film i Väst";
www.filmarbetarutbildningen.se

2 liknande yrke(n)