Filmrecensent

Filmrecensent

Filmrecensent är en kulturvetare som verkar inom mediebranschen med information och marknadsföring av bio- och TV-filmer och även ibland av TV-serier. Hen kan skriva recentioner och artiklar om filmer och TV-serier, om enskilda skådespelarnas prestationer och regissörernas insatser, göra "kvalificerade gissningar" angående vilken film som kommer att vinna "Oscar" eller andra prestigefyllda priser inom kulturbranschen.

Personens arbete är att recensera, det vill säga göra en grundlig analys och bedömning av en film eller TV-serie, och därefter vanligen göra en betygsättning av detta för publicering.

För att kunna göra bra recensioner krävs att man är väl insatt i ämnet och har en djup och bred kunskap inom området, för att kunna värdera det konstnärliga värdet i verket. Någon formell utbildning eller yrkesväg finns inte till yrket. Recensioners betydelse eller funktion är ibland ovisst, men fungerar i huvudsak som en konsumentupplysning.

Som filmrecensent är det bra att vara nogrann, analyserande,kritisk och att vara intresserad av film.

Utbildning

För att bil filmrecensent kan man gå kulturvetarprogrammet på högskola.

Du som är intresserad av yrket filmrecensent, kanske också är intresserad av yrken: Kulturvetare>>, Informatör>>, Kommunikatör>>, Multijournalist>> och Skribent>>.

Nyttiga länkar
http://filmvast.se - hemsidan för "Film i Väst";
www.filmarbetarutbildningen.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet - ett test med vilken en films framställning av kvinnor kan bedömas.

6 liknande yrke(n)