Tryckare

Tryckare

Som tryckare, eller som det yrket också kallas för - printoperatör, hanterar du olika tryckpressar. Pressarna kan trycka på pappersark (arkpressar), eller på stora pappersrullar (rullpressar).

Tryckare ser till att tryckpressen fungerar. Hen fyller på färg, ställer in blandningen av färger och fäster tryckplåtarna i pressen. Det är tryckare som ansvarar för att färgen kommer på papper med kvalitet anpassad efter kundens behov och önskemål. 

Moderna tryckpressar är oftast datorstyrda och tryckare styr pressen via bildskärmar och tangenter men i arbetet ingår det också att rengöra maskinerna och sköta maskinernas enklare underhåll.

Som tryckare är det nödvändigt du ha normalt färgseende.

Utbildning

Tryckeriutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Övrigt

Tryckare är ett av yrken som tillhör den gratiskabranschen. De andra yrken inom samma bransch är bland annat: Storbildsproducent, BokbindarePrepressgrafiker, Grafiker, Orginalare, Digital tryckare, 3D-printgrafiker, Flexotryckare, Offsettryckare, Förpackningsgrafiker.