Branding expert

Branding expert

Branding expert hjälper till att ta fram och/eller marknadsföra varumärken.

Inom området finns flera olika "underområden". Man kan t.ex arbeta med att på olika sätt utveckla marknadsföring av de redan existernde varomärken eller med att ta fram nya namn samt logotypesymboler och färger (dvs vara en "brand stylist"* som är den konstnärliga delen, men som ändå är sammankopplad med den affärsmässiga delen - för att varomärkets utseende ska ju hjälpa till att sälja produkter eller tjänster som varomärket står för).

*"Brand styling" är ett område där man tar fram nya eller gör om de redan existerande namn och logotype på varumärken. Ofta arbetar man i ett team av branding-specialister på ett rekambyrå. Brand-specialist-teamet tar fram eller gör om både namnet och utseendet (vad det gäller färger och former) på ett varomärke. Brand-specialister kommer därmed med förslag på hur företagets/organisationens namn och/eller logotype behöver se ut för att vara mest tilltalande för kunder. Företag/organisationer vänder sig til reklambyråer som erbjuder den tjänsten ("brand styling") för att få förslag på namnet i kombination med Iogotype som kommer att finnas på visitkort, skyltar och brevpapper samt också ofta på vissa föremål - som t.ex rekIam-pennor.

Branding experter som specialiserar sig på att göra om de redan existerande varumärken kallas för rebranding experter.

Branding och rebranding expert kan agera i egenskav av egenföretagare/konsult eller kan vara anställd på t.ex en reklambyrå eller inom en marknadsföringsavdelning på olika företag och organisationer.

1 liknande yrke(n)