Ingenjör inom stål- och metallindustrin

Ingenjör inom stål- och metallindustrin

Ingenjören är en mångsysslare och det gäller även för ingenjörer inom stål- och metallindustrin. Ofta är du metallurg och då innefattar din civilingenjörsutbildning huvudsakligen kemi. Med dina breda tekniska kunskaper kan du jobba med att förbättra produktionsmetoderna vid ett stålverk. Du kan också utveckla nya produkter eller jobba med försäljning. Som ingenjör på en stål- och metallindustri kan du ha många olika arbetsuppgifter.

Utbildning

Den vanligaste utbildningsbakgrund är utbildning till civilingenjör. I Sverige är det nödvändigt att läsa på högskolenivå för att få civilingenjörsexamen och det tar fem år på heltid att skaffa den. 

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Läs också gärna i en yrkesbeskrivning - Civilingenjör>>

Visste du att...?
Ordet industri kommer från latinets industria och kan översättas till svenska ungefär som "flit" eller "sysselsättning". I dagens (moderna) betydelsen menas det med "Industriell tillverkning" att produkter framställs i en stor skala genom att råvaror förädlas (ofta på fabriker).

Nyttiga länkar
www.sverigesingenjorer.se