Processingenjör

Processingenjör

Ingenjörer arbetar inom alla branscher, inom små och stora företag och vid myndigheter. De ser tydliga resultat av sitt arbete; ett hus, en bro, en ny produkt, ett nytt sätt att kommunicera, ett läkemedel, en radiosändning. Med tekniska kunskaper söker de bästa lösning på ett problem eller för att effektivisera produktionen.

Läs även om yrket Ingenjör>>

Processingenjörens arbetsuppgifter varierar beroende bland annat på inom vilken bransch hen arbetar men huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar oftast:

- Utrustning/Instrumentansvar
- Dokumentation i batchprotokoll och i loggböcker
- Rengöring/provtagning av processutrustning
- Felsökning och problemlösning
- Avvikelsehantering
- Ändringshantering.

Utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet är också avgörande för vilka uppgifter man arbetar med.

Utbildning

Minimikravet är att man har teknisk utbildning på gymnasienivå, men gärna med en byggnadsutbildning på eftergymnasial nivå (från högskola elleryrkeshögskoIa). Gymnasieingenjör dvs fyraårig utbildning på Teknikprogrammet kan vara mycket passande och tillräckIig för att få anställning.Utbildning som krävs beror mycket på vilken bransch och viIket företag man arbetar inom, men minimikravet är teknisk utbiIdning på gymnasial nivå. Gymnasieingenjörsutbildning passar ofta ganska bra, men ibIand krävs det utbildning från högskola/universitet eller från en yrkeshögskola.