Rymddesigner

Rymddesigner

Det är ett nytt och än så länge mycket ovanligt yrke, som inriktar sig på rymddesign och rymdtekniköverföring. Rymdtekniköverföring innebär att ta vara på rymdforskningens framsted för att använda den till något vettigt i "jordiska sammanhang".

Rymddesigner skapar bland annat design och arkitektur för rymden men också för andra extrema förhållanden.

Rymddesignern får också fram hållbara idéer som baseras på rymdteknologin och rymdmaterial och använder teknikkunskaper, som kommer ur rymdforskningen, för att skapa nya hållbara lösningar och produkter på jorden.

Personliga egenskaper som krävs: mycket kreativ, innovativ, målmedveten, intresserad av det absolut senaste inom tekniken, samt är mycket villig att utveckla samarbete med många olika sortens människor, bland annat med personer som verkar inom andra branscher (dvs är duktig på att applicera tvärvetenskapligt förhållningssätt).

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII läsa information om andra Rymdyrken>>

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund för den som vill satsa på att bli rymddesigner är förslagsvis följande: utbildning till Industridesigner>> på ett tekniskt universitet (eller på en högskola) och helst även med påbyggnads (master)utbildning. Masterutbildning är en tvåårig påbyggnadsutbildning efter grundutbildning på högskola/universitet (grundutbildningens längd är minst tre år på heltid).

Nyttiga länkar
www.astronomiska.se - Svenska astronomiskasällskapets hemsida;
www.popularastronomi.se - Sveriges ledande populärvetenskaplig tidskrift om astronomi och rymdfart.

6 liknande yrke(n)