Flygplansmontör

Flygplansmontör

Flygplansmontörer monterar ihop flygplan. De kan vara specialiserade på vissa partier av flygplanet eller på olika utrustningsdetaljer. Montörsjobbet genomgår nu stora förändringar både vad gäller arbetsinnehåll och arbetsorganisation.

Arbetet utförs i arbetslag, vilket bland annat leder till större ansvar för den anställde. Flygplansmontör kallas numera alla som deltar i arbetet med att tillverka ett plan. I tillverkning av flygplan ingår plåtbearbetning, här utgår man från aluminium och tillverkar plåtar efter NC-styrda program, ibland efter mallar, som sedan riktas eller formas i formverktyg enligt ritningsanvisningar. Plåtarna går sedan till detaljmontering där de fogas ihop genom nitning eller limning. Vidare byggs flygplansenheter samman genom att detaljerna nitas med hjälp av nitningsautomater/robotar, tätas och skruvas ihop till vingar, stjärtparti, cockpit och framkropp, mellankropp och bakkropp. Parallellt sker tillverkning av olika system som ska ingå i flygplanet. Det är montering av alla kabelsystem, kablage för elförsörjning och elektronik, mekanisk montering av styrsystem till exempel landningsställ med mera. I slutmonteringen byggs alla huvuddelar ihop i olika steg till en komplett flygplansstruktur.

Det arbete som sedan återstår fram till leverans ombesörjs av hangarpersonal. Flygtekniker genomför vid slutprovningstester till exempel montering av radar samt förberedelser för provflygning. Tillverkning av denna typ kräver i princip dammfri miljö.

Utbildning

En lämplig utbildningsväg är det treåriga Fordonsprogrammet inom gymnasieskolan, där man efter ett år väljer inriktning flygmekaniker, som finns på några orter i landet. Även det treåriga El- och energiprogrammet inom gymnasieskolan kan vara en väg till yrket.