Discjockey - DJ

Discjockey - DJ

En discjockey (DJ) har känsla för stämningar och kan spela musik i en blandning som passar gästerna. Discjockeyn kan arbeta på diskotek, dansrestauranger, nattklubbar, hotell, folkparker, privata fester eller på företagsarrangemang. En kvalificerad discjockey sammanställer program, med hjälp av egna skivor, sköter tekniken, kommunicerar med publiken och anpassar musik och stämningar efter publikens behov och förväntningar.
Många discjockeyer pratar aldrig mellan skivorna medan andra tycker att det som sägs i mikrofonen hör till en del av föreställningen. Ibland fungerar discjockeyn som ett alternativ till dansband. Discjockeyn måste vara utåtriktad och ytterst lyhörd för publikens önskemål.

I jobbet ingår att kunna kommunicera med publiken, ha kunskap i ljudteknik och gärna känna till grunderna för ljussättning. Även kunskaper i taktlära och i grundläggande mixning behövs. Framförallt krävs både djup kunskap och stort intresse för både gamla och nya musikstilar och trender. En discjockey bör också ha kunskap om ljud och om vilka risker hög ljudvolym kan medföra för hälsan. Ute på spelningarna samarbetar discjockeyn exempelvis med arrangörer, restaurangchefer och den övriga personalen. Ifall arrangören har önskemål om vilken typ av gäster som ska komma till spelstället kan uppgiften bli att finna och spela den musik som passar gästerna.
Genom att använda musiken kan du också skapa stämningar som påverkar var i lokalen gästerna samlas.

Utbildning

De flesta discjockeyer är självlärda. Du börjar förmodligen pröva på yrket som en hobby vid tillfälliga engagemang. Snart får du kanske jobba som ersättare, ofta på kort varsel, och skaffar dig erfarenheter och rutin efter hand som du jobbar. Vissa företag i underhållningsbranschen har traineeutbildning för discjockeyer. Dessutom kan det finnas korta tekniska utbildningar på vissa orter. Det är en fördel att ha kunskap om ljud samt ljudets betydelse och skadeverkningar, samt veta hur nöjesbranschen fungerar med olika produktionsbolag.

Framtidsutsikter

Konkurrensen om engagemang är mycket hård och möjligheterna att kunna försörja sig som discjockey beror bland annat på hur målmedveten och skicklig man är, samt vilken förmåga man har av att "sälja sig själv."