Riskhanterare

Riskhanterare

Det finns en yrkesgrupp som är proffs på katastrofer – riskhanterare. Samhället har blivit mer sårbart. Om det blir problem på elnätet blir konsekvensen större idag än tidigare.
En tekniker planerar för verksamheten i normalläget. Riskhanterare har däremot med "plan B" från början om något oväntat händer i samhället – bränder, olyckor eller andra katastrofer.

Lagstiftningen har också skärpts vad det gäller olyckor och katastrofer. Kommunerna måste ha beredskapsplaner och enskilda företag och organisationers ansvar är större. Tidigare har försvaret kunnat ställa upp vid olyckor. Civilförsvaret har hållit lager med gasmaskar och pumpar. Så är det inte längre.
Det finns kanske tio pumpar på en industri i närheten av ett översvämmat område som kan användas, men då måste någon veta var pumparna finns och även ha ringt och pratat med industrin innan olyckan är framme.
Riskhanterarna får jobb på företag, inom kommun, på Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och inom försäkringsbranschen.

Utbildning

Den enda utbildningen fanns förut i Lund och var en del av civilingenjörsutbildningen och kunde väljas till (som en valbar del av utbildningen). Tanken var att alla civilingenjörer hanterar risker, men riskhanterarna skulle kunna gå ett steg längre.

Men numera finns det även ett Kandidatrpogram i Östersund.