Flygplatskontrollant

Flygplatskontrollant

Flygplatskontrollanter, som också kan ha arbetstitlar säkerhetskontrollant eller Airport Officer arbetar för att flygsäkerheten ska upprätthållas. De kontrollerar passagerare och bagage på flygplatsen. Arbetet är ansvarsfullt och kräver att man är serviceinriktad. Som flygplatskontrollant är man anställd hos ett bevakningsföretag, civilanställd vid polismyndigheten på orten eller inom Luftfartsverket, beroende på vilken flygplats man tjänstgör.

En flygplatskontrollant arbetar vid säkerhetskontrollen och ska förhindra flygplatssabotage, luftfartssabotage och kapning. Man kontrollerar att innehållet i bagage som passagerarna har med sig inte är farligt för flygsäkerheten. Till exempel ska flygplatskontrollanten se till att inga vapen eller sprängämnen förs ombord.

Alla passagerare och allt handbagage på utrikesflygningar samt allt flygbagage som ska med i flygplanen inom EU ska kontrolleras. Även inrikesresenärerna ska omfattas av säkerhetskontrollen. Till sin hjälp i arbetet har flygplatskontrollanten röntgenmaskiner, metalldetektorer och handmetalldetektorer.

Flygplatskontrollanter har ett nära samarbete med polisen. Om någon misstänks för brott tillkallas alltid polis. I arbetet ingår skyddsvisitation. Det innebär att kontrollanten ser till att gripna personer inte har på sig några föremål som de kan skada sig själva eller andra personer med.

Var god se även information om flera yrken: Securityinspektör>>Väktare>>, Hundförare/väktare>>; Väktare och soldat>>; Polis>>; Ordningsvakt>>; Parkeringsvakt>>.

Utbildning

Flygplatskontrollanter utbildas på arbetsplatsen. Utbildningen styrs ifrån Luftfartsstyrelsen och längden varierar lite mellan de godkända leverantörerna av utbildning. Man måste vara minst 20 år gammal, ha fullgott färgseende (för att kunna arbeta med hjälp av röntgenmaskiner) och även kunna jobba nattetid.

Väktarutbildning, vana från serviceyrke samt erfarenhet av att arbeta i grupp är meriterande.

Framtidsutsikter

Behovet av flygplatskontrollanter kommer troligen att öka under de närmaste åren eftersom kraven på den internationella flygsäkerheten har ökat. Säkerhetskontrollen vid inrikesflygningar har förstärkts liksom kontrollen av incheckat bagage.

Nyttiga länkar
transportstyrelsen.se kan man läsa om vad man som flygresenär får ta med sig ombord;