Securityinspektör

Securityinspektör

Ofta används det förkortning TSI som yrkesbenämning och som står för Transport Security inspektör. Förkortning TSI passar bra även i de internationella sammanhang = yrkesnamn på engelska: Transportation Security Inspector.

TSI eller Securityinspektör kan t.ex arbeta inom Transportstyrelsen eller på Luftfartsstyrelsens tillståndsavdelningen.

TSI´s viktigaste arbetsuppgift på Luftfartsstyrelsen är att se till att säkerhetsreglerna på flygplatser runt om i Sverige följs till "punkt och pricka" och att alla svenska flygplatser lever upp till EU:s regelverk.