Livvakt

Livvakt

Arbetet som livvakt kräver hög social kompetens. Arbetet är flexibelt. Hur livvaktens arbetsdag ser ut beror mycket på hur skyddspersonens program ser ut. Under dagar med inbokade program händer det saker hela tiden, vilket gör att livvakten måste vara flexibel och beredd på att nya situationer uppstår. Allt kan inte planeras på förhand och det är en utmaning när skyddspersonerna gör spontana saker. Flexibilitet är därför en väldigt viktig egenskap för en livvakt.
Dagar som inte har ett färdigt "program" kan innehålla en hel del väntan. Resor i jobbet är vanligt förekommande.

En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handlingar. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras. Uppdraget ställer höga krav på livvaktens mentala, fysiska och sociala förmåga.

Det täta samarbetet med kollegor och skyddspersoner ställer mycket höga krav på din sociala kompetens. När det gäller personliga egenskaper är det viktigt att du kan värdera och bedöma situationer på ett omdömesgillt sätt.

I samband med rekryteringen testas dessutom begåvning, personlighet, fysik, syn, bilkörning och vapenhantering.

Säkerhetspolisens livvakter
För att kunna bli rekryterad som Säkerhetspolisens livvakt måste du har jobbat som polis i minst ett och ett halvt år efter genomförd examen och aspirantperiod. Anställningen är tidsbegränsad; de personer som arbetar som säkerhetspolisens livvakter är under det uppdraget tjänstlediga från Polismyndigheten. Om Säkerhetspolisens livvaktsrektytering var god läs på www.sakerhetspolisen.se

3 liknande yrke(n)