Industriell klättrare

Industriell klättrare

Industriell klättring (rope access) behövs för att kunna utföra arbeten på höga höjder. 

Du som jobbar på höga höjder behöver grundläggande kunskaper i lagar och normer för säkert höghöjdsarbete, kunskaper om användning och underhåll av utrustning, repklättrings-tekniker och repfirning samt ergonomi och hissystem. Man måste vara bra på att kunna planera och bedömma risker i sitt höghöjdsarbete. Man behöver också kunskaper i grundläggande fallskyddsutbildning. I utbildningar som oftast finns på privata skolor (dvs hos privata utbildningsanordnare där du själv eller ditt företag betalar för utbildningen) lär man sig många olika "delavsnitt" på område, såsom "Knopar och etablering av ankare" och "Nedtagning av nödställd".

Det är mycket viktigt att ha god säkerhetstänk, vara fysiskt och psykiskt stark och inte ha anlag för höjdrädsla (som i folkmun ofta kallas för "svindel").

Visste du att...?
Ordet industri kommer från latinets industria och kan översättas till svenska ungefär som "flit" eller "sysselsättning". I dagens (moderna) betydelsen menas det med "Industriell tillverkning" att produkter framställs i en stor skala genom att råvaror förädlas (ofta på fabriker).