Sprinklermontör

Sprinklermontör

Sprinklermontör arbetar med montering av sprinklerrör och system inom olika typer av verksamheter t ex industri, logistikcentraler, affärslokaler, sjukhus och andra offentliga lokaler. Man installerar även boendesprinkler i olika typer av boendemiljöer. Det rör sig i huvudsak om vattensprinkler men kan även vara system där skuminblandning sker.

Installationen utförs både i nyproduktion och i befintliga verksamheter under drift. Montage sker både med så kallade "prefabricerade system" och med system som sätts ihop på plats.

Som sprinklermontör utför man också service och underhållsarbeten på befintliga sprinkleranläggningar.

En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, därför att arbetsplatserna finns runt om i hela Sverige och många gånger långt från sprinklerföretagets kontor.

Utbildning

I dagsläget finns det ingen gymnasieutbildning till sprinklermontör, istället sker utbildningen ute på företag.

För att bli sprinklermontör utbildar man sig hos något certifierat sprinklerföretag som företagslärling i 3 år, där både teori och praktik ingår. Må med företagsutbildningen är att bli registrerad sprinklermontör.
För den teoretiska delen av utbildningen genomförs 5 st utbildningstillfällen av externa konsulter och sprinklerleverantörer. Detta görs i regi av VVS Företagen och Sprinklergruppen.
Lämplig bakgrund för en blivande sprinkelmontör: gymnasieskolans El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet (i första hand profil "ventilation"), VVS- och fastighetsprogrammet. Har men inte gymnasialutbildning från en av de ovan nämnda program, kan det gå bra med yrkeserfarenhet från byggverksamhet eller industri/processinstallationer.

För mer information - kontakta Sprinklergruppen.

Nyttiga länkar
www.sbsc.se - svensk brand- och säkerhetscertifiering;