Livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektörer är oftast anställda inom kommuner. I arbetsuppgifter ingår att kontrollera butiker och företag, att de följer den gällande lagstiftningen. Livsmedelsinspektör kan stoppa försäljning av livsmedel och kosttillskott, om hen kommer fram till att det är hälsovådligt att förtära eller på annat sätt använda produkten. Livsmedelsinspektör ålägger i så fall produkten med ett "saluförbud".

Livsmedelsinspektörer kan ha ganska breda och varierande arbetsuppgifter. De kan ha ansvar för att utöva tillsyn över livsmedel, restauranger, avloppsanläggningar och även viss djurtillsyn.

Livsmedelsinspektörer kan i sitt dagliga arbete ta hjälp av Livsmedelsveket. Livsmedelsverket erbjuder också information och fortbildning för livsmedelsinspektörer.