Mission designer

Mission designer

Mission designers arbetar med markandskommunikation med tydlig fokus på grafisk design.

Har du ett brinnande intresse för kommunikation och design samt är intresserad av modern datateknik, kan yrket Mission Designer vara rätt för dig!

Mission designers hjälper till med information och marknadsföring i form av trycksaker, hemsidor, grafiska profiler (loggor, visitkort), annonser, reklamblad, flyers, broschyrer, nyhetsbrev och dylikt.

Mission designers uppdrag är att skapa design- och informationsmaterial anpassad till de målgrupper som företaget eller organisationen vill nå och som också passar till det budskapet som företaget eller organisationen vill framföra.

Utbildning

Passande utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan. Man kan också skaffa sig en högskoleutbilldning (på högskola eller universitet).
Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans nationella program, såsom Estetiska programmet, inriktning Estetik och Media>> och Teknikprogrammet, inriktning Design- och produktutveckling>>, men det går också att på sikt bli mission designer om man går utbildning på ett annat gymnasieprogram, t.ex på El- och energiprogrammet, inriktning Dator och kommunikationsteknik>>.