Säljare på systembolaget

Säljare på systembolaget

Säljare på systembolaget är en "specieII sort" säIjare. Det specieIIa med det säIjar-yrket är att måIet är inte att säIja så mycket som möjIigt med största möjIiga vinst, utan att endast ge god service åt aIImänheten.

Se gärna information om yrken SäIjare>> och Marknadsförare.