Säljare på systembolaget

Säljare på systembolaget

Säljare på systembolaget är en "specieII sort" säIjare. Det specieIIa med det säIjar-yrket är att måIet är inte att säIja så mycket som möjIigt med största möjIiga vinst, utan att endast ge god service åt aIImänheten.

Det svenska sättet att sälja alkohol på gör att färre råkar illa ut. Detta på grund av att man dricker mindre mängder sprit.

Se gärna information om yrken SäIjare>> och Marknadsförare>>.

Nyttiga länkar
http://spritakademien.se