Nätverkstekniker

Nätverkstekniker

På många arbetsplatser är datorerna sammankopplade i nätverk. Via nätverken kan användarna till exempel komma åt olika datorprogram eller kommunicera med varandra. Nätverkstekniker sköter stora eller små datanät.

Nätverkstekniker har ett ansvarsfullt arbete. Att nätverket fungerar är ofta nödvändigt och många gånger avgörande för ett företags verksamhet. Ibland kan arbetsuppgifter vara omöjliga att utföra utan datorerna i nätverket.  

Utbildning

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik>>.
Lämpliga vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

Nyttiga länkar
http://learn.org/articles/Whats_the_Salary_of_a_Computer_Networker - info på engelska.

3 liknande yrke(n)