Kulturattaché

Kulturattaché

Attaché är en diplomatisk tjänsteman av lägsta graden i utrikesdepartementet eller vid en beskickning.

En kulturattaché är en diplomat>> vars uppgift är att sprida och informera om hemlandets språk och kultur, samt att främja kulturutbyte länderna emellan.

Svenska kulturattachéer vid ambassader utomlands benämns kulturråd.

Temadag:
Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling infaller den 21 maj varje år. Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling är instiftad av Förenta nationerna.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske även viII se information om fIera yrken, t.ex: Kuturinformatör>>Kulturvetare>>Ambassadör>>Kulturgeograf>>

Nyttiga länkar
www.europaportalen.se/tema/europaradet

4 liknande yrke(n)