Kulturattaché

Kulturattaché

Attaché är en diplomatisk tjänsteman av lägsta graden i utrikesdepartementet eller vid en beskickning.

En kulturattaché är en diplomat>> vars uppgift är att sprida och informera om hemlandets språk och kultur, samt att främja kulturutbyte länderna emellan.

Svenska kulturattachéer vid ambassader utomlands benämns kulturråd.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske även viII se information om fIera yrken, t.ex: Kuturinformatör>>Kulturvetare>>Ambassadör>>Kulturgeograf>>