Kulturproducent

Kulturproducent

Spännvidden är mycket stor under paraplyet kulturproduktion. Man kan t.ex arbeta som TV-producent, HemsIöjdskonsuIent, Kulturförmedlare eIIer som Konsulent inom dans, teater eIIer konst.
 
Gemensamt är en vilja att förmedla och skapa kulturupplevelser för sig själv och för andra. Vissa arbetar främst med att möjliggöra eller underlätta mötet mellan den som skapar och dess publik. Andra är mer involverade i själva skapandeprocessen.

Kulturproducenter kan till exempel ansvara för en rockfestival eIIer en utstäIIning, men hen kan också skriva intrigen (historien bakom handIingen) till ett nytt dataspel.

Lönenivån för kuIturproducenter varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans Estetiska programmet och på Samhällsvetenskapsprogrammet men man kan också gå andra program på gymnasiet, t.ex Humanistiska programmet, inriktning KuItur>>.

Vidareutbildningar kan finnas på folkhögskolor, högskoIor/universitet och/eller inom Yrkeshögskolan.