Professor

Professor

Ordet Professor kommer från latin och kan översättas ungefär som "offentligt anställd eller avlönad lärare". Det är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Samma typ av tjänster finns inom flertalet universitetssystem i världen, även om titeln på en del språk även är en allmän benämning för "en lärare". Ämbetet för en professor brukar benämnas professur. När en professor går i pension får hen en titel "emeritus" som på latin betyder "uttjänt", dvs "före detta". 

Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Det finns också de som har stora inslag av forskning i sitt jobb och som nästan inte undervisar alls. För att få tjänst som lektor, forskarassistent eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning på avancerad nivå och erfarenhet från undervisning på högskolenivå.

Du som är intresserad av yrket Professor, Iäs gärna information om följande yrken:
Forskningsassistent>>
Forskare>>
Högskolelärare>>
och Utredare>>.

Nyttiga länkar
www.ltu.se/ltu/media/Akademisk-ordlista
www.topuniversities.com/qs-world-university-ranking

3 liknande yrke(n)