Doktorand

Doktorand

Doktorander forskar och undervisar vid universitet och högskolor. Doktorander har alltid en tidsbegränsad anställning. Doktorandanställningar brukar annonseras ut och sökas i konkurrens.

En anställning som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen, men en mindre del undervisning eller annat institutionsarbete kan ingå. En doktorand som har utbildningsbidrag för doktorander kan kombinera detta med en deltidsanställning som assistent med uppgifter inom undervisning eller annat institutionsarbete.

Totalt arbetade motsvarande cirka 29 000 helårspersoner med undervisning och forskning vid de svenska lärosätena under år 2015. Därtill fanns motsvarande cirka 10 000 heltidsdoktorander.  

Samtliga universitet och högskolor erbjuder utbildning på grundnivån, de flesta lärosäten också på avancerad nivå. Universiteten och vissa högskolor ger också forskarutbildning.

Efterfrågan på forskarutbildade borde i takt med ökade kvalifikationskrav öka i framtiden, särskilt inom den privata sektorn.