Oceanograf

Oceanograf

För en oceanograf är havet det stora intresset - oceanografi är nämligen läran om havets rörelser och egenskaper.
Som oceanograf har du ett omväxlande och fritt arbete. Många oceanografer har möjlighet att kombinera praktiska undersökningar till havs med utredningar vid skrivbordet. Miljövård är ett arbetsområde för oceanografer. Bland annat kan detta innebära att göra undersökningar som visar följderna av industriutsläpp, byggnation och dumpning i kustvatten och hav. Oceanografer har ansvaret för att planera, genomföra och rapportera resultaten av sådana undersökningar.

Om oceanografisk forskning se www.smhi.se

För mer information se www.naturvetarna.se